Bulgarian Poets: Georgi Dzhagarov (Bulgarian: Георги Джагаров)

From Wikipedia:

Georgi Dzhagarov (Bulgarian: Георги Джагаров) (14 July 1925-1995) was a Bulgarian playwright, poet and politician.

Dzhagarov's most famous poem is devoted to his home country of Bulgaria: "A land like the palm of my hand."

България (in Bulgarian)

Земя като една човешка длан...
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.

Какво, че виха вълци и чакали
из твоите полета и гори?
С онез, които бяха с теб добри,
ти бе добра, но злите не пожали.

Земя, като една човешка длан...
Но счупи се във тази длан сурова
стакана с византийската отрова
и кървавия турски ятaгян.

Търговци на тютюн и кръв човешка
продаваха на дребно твойта пръст,
но паднаха под теб с пречупен кръст,
че беше малка ти, но беше тежка.

И стана чудо: смертю смерт поправ,
усмихнаха се чардаклии къщи
и заплющяха знамена могъщи,
и път се ширна – радостен и прав.

Сега цъфтиш! Набъбва чернозема
под ласкавите български ръце,
дъхти на здравец твоето лице
и нова песен вятърът подема

Земя, като една човешка длан...
Но ти за мен си цяло мироздание,
че аз те меря не на разстояние,
а с обич, от която съм пиян!

During his lifetime, there were rumors that Georgi Dzhagarov was a heavy drinker but this had not affected his literature work. He died from pancreatic cancer in 1995.

References:
Newspaper Segabg.com and part 2 (in Bulgarian).
Image source: Wikipedia, Creative Commons license.

Updated: 04/17/2010

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin