St. Alexander Nevski Cathedral in Sofia, Bulgaria

Ако има символ, който да се откроява най-силно в новата история на София, то това безспорно е Храм-паметник „Свети Александър Невски". Той е един недвусмислен духовен и архитектурен символ в сърцето на столицата. Когато и да се погледне София от високо, първото, което хваща погледа са златните кубета на храма.

If there is a single most prominent symbol in the recent history of Sofia, it is undoubtedly St. Alexander Nevski Cathedral. As a building and a cultural site the cathedral is a true jewel in the crown of the capital.

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin