5 minutes Sofia - St. Sofia Church (video)

5 минути София - Църквата "Света София" / 5 minutes Sofia - St.Sofia Church (eng.subs) - YouTube http://bit.ly/1bOomRg:

Няма друго такова място в София, а и много по-надалеч. Темели, в които са вкопани кости и история, свидетелства за вяра и любов, печал и щастие, вълнения и горести... Това е "Света София". И така е вече 1500 години.

You could hardly find a place like this anywhere else. Foundations that conceal bones and history, tell of faith and love, sadness and happiness, excitement and grief... Going back in time for 15 centuries.Related:

5 минути София - Художниците на София - Обербауер / 5 minutes Sofia - Joseph Oberbauer (eng.subs) - YouTube http://bit.ly/1bOovnX

No comments:

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin